رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۲۷ تیر ۱۳۹۸

آقای پرتابیان فرماندار سیریک - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

آقای پرتابیان فرماندار سیریک

تهیه کننده: حمیدی زاده

مجری: محمد عوض پور

گفتگو با آقای پرتابیان فرماندار سیریک در برنامه کارنامه

سال تولید: 1397