رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۶ اسفند ۱۳۹۸

آقای نصری فرماندار قشم - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

آقای نصری فرماندار قشم

تهیه کننده: حمیدی زاده

مجری: محمدعوض پور

گفتگو با آقای نصری فرماندار جزیره قشم در برنامه کارنامه

سال تولید: 1397