جهش تولید | پنج‌شنبه، ۸ آبان ۱۳۹۹

آقای میرزاده فرماندار پارسیان - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

آقای میرزاده فرماندار پارسیان

تهیه کننده: نقیبی و حمیدی زاده

مجری: محمد عوض پور

گفتگو با آقای میرزاد فرماندار پارسیان در برنامه کارنامه

سال تولید: 1397