جهش تولید | پنج‌شنبه، ۸ آبان ۱۳۹۹

آقای قتالی فرماندار بستک - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

آقای قتالی فرماندار بستک

تهیه کننده: حمیدی زاده

مجری: محمد عوض پور

گفتگو با آقای قتالی فرماندار بستک در برنامه کارنامه

سال تولید: 1397