جهش تولید | پنج‌شنبه، ۸ آبان ۱۳۹۹

آقای خواستار فرماندار بندرخمیر - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

آقای خواستار فرماندار بندرخمیر

تهیه کننده: نقیبی و حمیدی زاده

مجری: محمد عوض پور

گفتگو با آقای خواستار فرماندار بندرخمیر در برنامه کارنامه

سال تولید: 1397