رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۸

آقای حیدری معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

آقای حیدری معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان

تهیه کننده: حمیدی زاده -نقیبی

مجری : عوض پور

گفتگو با آقای حیدری معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان در برنامه کارنامه

سال تولید: 1397