جهش تولید | سه‌شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹

آقای جهانگیری فرماندار حاجی آباد - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

آقای جهانگیری فرماندار حاجی آباد

تهیه کننده: حمیدی زاده

مجری: محمد عوض پور

گفتگو با آقای جهانگیری فرماندار حاجی آباد در برنامه کارنامه

سال تولید: 1397