جهش تولید | پنج‌شنبه، ۸ آبان ۱۳۹۹

آقای احمدی فرماندار میناب - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

آقای احمدی فرماندار میناب

تهیه کننده : حمیدی زاده و نقیبی

مجری : محمدعوض پور

گفتگو با آقای احمدی فرماندار میناب در برنامه کارنامه

سال تولید: 1397