جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

افق روشن - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

افق روشن

این برنامه با دعوت از کارشناسان مرتبط با این حوزه به بحث و بررسی پیرامون قانون هدفمندسازی یارانه ها و تبیین این قانون می پردازد. گزارش مردمی، مباحث کارشناسی و بیان دستورالعمل های سازمانی در زمینه هدفمند کردن یارانه ها از جمله بخشهای این برنامه است.

افق روشن هر شب ساعت21:30 به تهیه کنندگی عبدالمهدی ذوالفقارپور پخش می شود.