جهش تولید | جمعه، ۳ بهمن ۱۳۹۹

افتخار آفرینی سیمای مرکز خلیج فارس در ارزیابی مراکز استانها - نمایش محتوای خبر

 

 

افتخار آفرینی سیمای مرکز خلیج فارس در ارزیابی مراکز استانها

شبکه استانی صدا و سیمای مرکز خلیج فارس مقام سوم ارزیابی سیمای مراکز استانهای کشور را از آن خود کرد.

براساس نتایج ارزیابی ماهانه در رتبه بندی کیفی برنامه های طبقات (ج و د) سیمای مراکز استانها ، مرکز خلیج فارس در جایگاه سوم در بین 33 مرکز استانی قرار گرفت.

تله فیلم خالوکریم و ققنوس ، برنامه صبحگاهی گاه گمن ، برنامه کودک محور پرپروک ، برنامه معارفی طلوع ماندگار و در شهر از جمله تولیدات حوزه معاونت سیمای خلیج فارس هستند که در ارزیابی مهرماه سالجاری از سوی اداره کل سیمای استانها براساس شاخص های مخاطب محوری و کیفی سازی و جذب و تامین رضایت مخاطبان موفق به دریافت امتیازات خیلی خوب و خوب گردیده و جایگاه سومی را برای صدا و سیمای مرکز خلیج فارس در بین 33 مراکز استانها رقم زدند.