رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸

آغاز پنجمین مرحله اردوی متمرکز تیم قایقرانی آبهای آرام بانوان - نمایش محتوای خبر

 

 

آغاز پنجمین مرحله اردوی متمرکز تیم قایقرانی آبهای آرام بانوان

آغاز پنجمین مرحله اردوی متمرکز تیم قایقرانی آبهای آرام بانوان

پنجمین مرحله اردوی متمرکز تیم قایقرانی آبهای آرام بانوان دیروز در دریاچه مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز شد.

در این مرحله از اردو فاطمه احمدی ، سارا کاظمی و کیانا کمال زاده سه قایقران هرمزگانی نیز حضور دارند.

اردوی متمرکز تیم قایقرانی آبهای آرام بانوان تا هفتم تیرماه ادامه دارد.