رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

آغار صید ماهیان کف زی درسیریک - نمایش محتوای خبر

 

 

آغار صید ماهیان کف زی درسیریک

آغار صید ماهیان کف زی درسیریک

صید ماهیان ماهیان کف زی در شهرستان سیریک آغاز شد.
رئیس اداره شیلات شهرستان سیریک گفت: این ماهیان شیر ، قباد ، سنگسر ، سرخو ، سارم و کیش است.
رئیسی افزود: سه هزار و سیصد و هشتاد و پنج صیاد با 400 فروند قایق و لنج در آب های داخلی و 25 فروند لنج سردخانه دار در آب های دور کار صید را آغاز کرده اند و تا سه ماه آینده ادامه دارد.
وی گفت: صیادان شهرستان سیریک از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 7 هزار تن انواع ماهیان تجاری و صنعتی صید کردند که علاوه بر مصرف استان به استان های فارس، کرمان ، تهران و اصفهان فرستاده می شود.
رئیس اداره شیلات شهرستان سیریک گفت: کاهش ذخائر آبزیان ، صید بی رویه و خشکسالی های 16 سال گذشته موجب کاهش 10 درصدی صید نسبت به پارسال شده است.
بندر کوهستک ، گهردو ، کرپان ، شهر سیریک ، خور آذینی و منطقه بریزگ مهمترین مناطق صید و صیادی شهرستان سیریک است.