رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸

اعلام نامنویسی از واحدهای تولیدی مشکل دار در هرمزگان - نمایش محتوای خبر

 

 

اعلام نامنویسی از واحدهای تولیدی مشکل دار در هرمزگان

مدیر کل صنعت ، معدن و تجارت هرمزگان گفت : واحدهای تولیدی مشکل‌دار در پایگاه اینترنتی تسهیل ‌نام نویسی کنند .

عبدلی‌زاده افزود : مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی در نشست کارگروههای استانی بررسی و برای برطرف شدن به مراجع مربوط ارجاع می شود .

وی گفت : صاحبان این واحدهای تولیدی برای نامنویسی به آدرس الکترونیکیwww.tashil.ir مراجعه کرده و سپس مستندات خود را به صورت دستی یا الکترونیکی به معاونت امور صنعتی سازمان ارائه دهند.

مدیر کل صنعت ، معدن و تجارت هرمزگان با اشاره به الزامی بودن نامنویسی اینترنتی برای رسیدگی به درخواست افزود : متقاضیان برای کسب اطلاع بیشتر به معاونت امور صنعتی این اداره کل مراجعه کنند .

همچنین متقاضیانی که در طرح به ‌روز‌رسانی اطلاعات واحدهای صنعتی ‌نام نویسی نکرده‌اند باید ابتدا در پایگاه اینترنتیwww.amarsanat.mim.gov.ir نام نویسی کرده و نام کاربری و رمز ورود به سایت تسهیل را دریافت کنند .