رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

اطلاعیه شماره 12 ستاد انتخابات کشور - صفحه محتوایی انتخابات

 

 

اطلاعیه شماره 12 ستاد انتخابات کشور

بر اساس اطلاعیه شماره 12 وزارت کشور به اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی تاکید می شود ، حتماً در شعبه اخذ رأی یک دستگاه رادیو و تلویزیون در دسترس داشته و در تمام طول مدت اخذ رای ، روشن نگهدارند تا دستور العملهای فوری ستاد انتخابات کشور را که از طریق صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می شود مورد عمل قرار دهند .

اطلاعیه های ستاد انتخابات کشور که از طریق صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران پخش می شود به منزله دستور کتبی ستاد انتخابات کشور است و رعایت آن الزامی است .