آشنایی با رسم نمودار در اکسل

Loading the player...

رسم نمودار در اکسل یکی از پرکاربرد ترین قابلیت های اکسل میباشد. که برای نمایش داده های  ارایه ی آنها و همچنین به منظور بررسی سریع نتایج و تغییرات نیاز به رسم نمودار در اکسل می باشد.
برای در ک بهتر این مبحث فیلم آموزشی را مشاهده کنید.