جهش تولید | جمعه، ۲۲ فروردین ۱۳۹۹

اشتغال ، نتیجه سیاست و نظام هماهنگ با همکاری همه جریانهای تأثیرگذار - نمایش محتوای خبر

 

 

اشتغال ، نتیجه سیاست و نظام هماهنگ با همکاری همه جریانهای تأثیرگذار

معاون توسعه و کار آفرینی وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گفت : اشتغال و کارآفرینی محصول یک سیاست و عملکرد یک دستگاه نیست بلکه ایجاد اشتغال نتیجه یک سیاست و نظام هماهنگ با همکاری همه جریان های تأثیرگذار است.

حسن طبا امروز ( پنج شنبه ) در نشست شورای اشتغال هرمزگان افزود : همه دستگاههای اجرایی ، فرهنگی ، آموزشی ، نهادهای اجتماعی و فرهنگی و حتی رسانه ها بازیگران مهم عرصه اشتغال هستند.

وی گفت : این نظام حاصل به هم پیوستن همه جریان های متحول کننده اشتغال بوده که در هفت بخش تقسیم بندی شده اند.

معاون وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی افزود : این بخش ها شامل آموزش ، مهارت تحول ، تخصص و دانایی ، سرمایه گذاری ، رشد و تولید ، محیط مناسب کسب و کار ، فضای مساعد و امن سرمایه گذاری ، وجود تقاضا و بازار مناسب بازاریابی و فروش محصولات ، جریان تجارت خارجی دو سویه ، فرهنگ مناسب و بهره وری نیروی کار و خطر پذیری هستند.

طبا گفت : موضوع آموزش و فاصله آن با نیروی کار باید نشست با مسئولان آموزشی استان برطرف شود و هر منطقه بهتر با نیازهای مهارتی بازار کار خود آشنایی دارد.

منبع : ایرنا