جهش تولید | سه‌شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹

اسب دریایی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

اسب دریایی

اگر چه اسب دریایی ، در حقیقت ، نوعی ماهی است ،ولی کمتر چیزی از این جانور به ماهی می ماند.

اسب دریایی سری دارد مانند یک کره اسب. به جای فلس اندامش را صفحات کوچک استخوان و برجستگی هایی خار مانند پوشانده است و دمی نوار مانند وبلند دارد که در آبهای حاره‌ای و معتدل سرتاسر جهان یافت می‌شود

طول بدن اسبهای دریایی از ۱۶ میلی متر تا ۳۵ سانتی متر متغیر است.

افزون بر این اسب دریایی حتی رفتارش هم شبیه ماهیان دیگر نیست.در زیر اب دمخود را دور جلبکی می تاباند و خود را بدینسان طوری ثابت در جایی نگه می دارد تا دست خوش جریان اب نشود به طور کلی اسبهای دریایی به خاطر شکل ظاهری که دارند می توانند خیلی خوب خود را میان گیاهان دریایی استتار کنند.

گونه های زیادی از اسب های دریایی وجود دارد به عنوان مثال  گونه خال خال اسب دریایی طولش حدود 6 اینچ( 15 سانتی متر) است و می تواند تا چهار سال زندگی می کنند.

آنها به هنگام شنا کردن ، به کمک تنها باله ای که دارد جا به جا می شود. باله ی اسب ابی بر پشتش قرار گرفته و حرکت عمود واری را در اب برایش میسر ساخته است اما گونه اسب دریایی علف هرز که از خانواده اسب های دریایی برگی هستند ولی با این تفاوت که زرق و برق خاصی دارند و از موجودات ریز دریایی برای تغذیه استفاده می کنند و آنها به صورت افقی شنا می کنند

اسب دریایی دهانی مانند یک لوله دارد و خوراک خود را از این راه می مکد. بر خلاف همه ی ماهیان دیگر اسب دریایی سر و گردنی متمایز از بدن دارد و نسبت به ان زاویه ای پدید اورده است. اسب دریایی می تواند سر خود را مانند اسب بجنباند.

تولید مثل اسب دریای از جهاتی با ماهیها تفاوت دارد . نوع ماده مانند سایر ماهیها تخم نمی ریزد وآنها را به حال خود رها نمی کند بلکه تخم ها را درون کیسه ای در بدن اسب دریایی نر می گذارد . اسب دریایی نر تخم ها را تا هنگام خروج نوزاد حفظ می کند . سپس نوزادان از کیسه بیرون می آیند وصاحب زندگی مستقل می شوند .
طول مدت حاملگی در اسب دریایی بین ۲ تا ۳ هفته طول می‌کشد. تک همسر داری از جمله دیگر خصوصیات غیر عادی اسبهای دریایی می‌باشد.بدن اسب دریایی از صفحات کوچک استخوانی پوشیده است ودر واقع نوعی اسکلت خارجی دارد .

اسب دریایی تقریبا در همه ی اب های گرم و معتدل یافت می شود. این جاندار به تیره لوله ماهیان تعلق دارد. خوراکش موجودات ریز دریا و تخم ماهی های دیگر است. اسب دریایی مردار خوار نیست.

گرچه این جانور به لحاظ شیوه های دفاعی بسیار نا توان است باز از حمله ی دشمن تقریبا اسوده به سر می برد. دلیل اش گویا ان باشد که ماهیان دیگر رغبتی برای خوردن اسب دریایی نشان نمی دهند.