جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۷ فروردین ۱۳۹۹

ادامه تعطیلی مدارس در بندرعباس و استان - نمایش محتوای خبر

 

 

ادامه تعطیلی مدارس در بندرعباس و استان

ادامه تعطیلی مدارس در بندرعباس و استان

روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان اعلام کرد : مدارس تمامی مقاطع تحصیلی شهر بندرعباس در نوبت بعد از ظهر نیز تعطیل است.

به دنبال بارندگی‌های بامداد امروز در بندرعباس مدارس تمامی مقاطع تحصیلی شهر بندرعباس در نوبت صبح نیز تعطیل شده بود.

مدارس در برخی از مناطق هرمزگان نیز امروز تعطیل شد.

رئیس آموزش و پرورش شهرستان رودان گفت: به دنبال بارندگی امروز در شهرستان رودان و آب گرفتگی معابر، مدارس تمام مقاطع تحصیلی در بخشهای مرکزی، رودخانه و بیکاه شهرستان رودان تعطیل شد.

احمد رحیمی افزود: مدارس در بخش جغین به علت کم بودن بارش باز است.

همچنین مدارس شهر جناح در شهرستان بستک نیز به علت شدت بارندگی و آب گرفتگی معابر تعطیل شد.

در شهر جناح از بامداد امروز تاکنون 60 میلیمتر بارندگی داشته است.

در بخش رویدر شهرستان بندرخمیر نیز تمامی مقطع تحصیلی امروز به علت بارندگی تعطیل شد.

مدارس مقاطع ابتدایی در جزیره هرمز و شهرستان حاجی آباد نیز در نوبت صبح امروز تعطیل شد.