رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸

اختصاص صد میلیارد تومان تسهیلات به مشاغل خانگی هرمزگان - نمایش محتوای خبر

 

 

اختصاص صد میلیارد تومان تسهیلات به مشاغل خانگی هرمزگان

اختصاص صد میلیارد تومان تسهیلات به مشاغل خانگی هرمزگان

بیش از صد میلیارد تومان تسهیلات مشاغل خانگی به مددجویان و کارآفرینان کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی استان هرمزگان اختصاص یافت .

این تسهیلات به مددجویان و افرادی که برای توانمند سازی و فعالیت اقدام کنند پرداخت می شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی هرمزگان در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان گفت : سهمیه شهرستانی این تسهیلات با تخصیص اعتبار بانکها تعیین می شود.
دریانورد افزود : تسهیلاتی کم بهره نیز به فعالیتهای شرکتهای دانش بنیان ارائه می شود.

وی گفت : نیاز سنجی های لازم از واحدهای تازه تاسیس برای پرورش نیروی متخصص در دستور کار قرار گرفت و نتیجه آن در نشست بعدی اعلام میشود.

همچنین در این نشست دستگاههای اجرایی استان برای حمایت هر چه بیشتر فعالیتهای اقتصادی استان ملزم به خرید از واحدهای تولیدی داخل استان شدند.