احمد سایبانی

احمد سایبانی فرزند علی در سال ۱۳۱۲ خورشیدی در بندرعباس چشم به جهان گشود. تحصیلات ابتدایی را در بندرعباس و دوره دو ساله دانشسرای مقدماتی و ششم متوسطه را در کرمان گذراند . و در مهر ماه سال ۱۳۳۱ خورشیدی به خدمت فرهنگ ( آموزش و پرورش ) در آمد.

در مهر ماه سال ۱۳۳۸ به دانشسرای عالی تهران راه یافت و پس از اخذ لیسانس و فراغت از تحصیل، برای ادامه خدمات فرهنگی و آموزسی به بندرعباس بازگشت و تا زمان بازنشستگی در مشاغل مختلف آموزشی و اداری خدمت کرد .

علاوه بر سمت های آموزشی، در خدمات اجتماعی دیگر نیز فعالیت داشته که اهم آنها عبارتند از :

مشاور دادگاه اطفال در دادگستری بندرعباس ، عضو هیات مدیره درمانگاه مهدیه بندرعباس ، بازرس انجمن حمایت از زندانیان بندرعباس ، نایب رئیس شورای آموزش و پرورش منطقه ای بندرعباس ، مدیر عامل باشگاه معلمان بندرعباس ، عضو انجمن شعر و ادب هرمزگان، عضو انجمن قلم هرمزگان، عضو انجمن آثار ملی استان هرمزگان و یک سال و چند ماه شهردار بندرعباس.

ایشان تا کنون چهار کتاب تالیف نموده اندکه عبارتند از فین بندعباس (سال ۱۳۶۹) ، از بندر جرون تا بندر عباس (سال ۱۳۷۰) ،بندرعباس و هلال طلایی (سال ۱۳۸۳) و جاسک در گذر زمان (سال ۱۳۸۴)