رونق تولید ملی | جمعه، ۲۶ مهر ۱۳۹۸

اجرای طرح کنترل کانونهای گرد و غبار در 400 هزار هکتار از بیابانهای کشور - نمایش محتوای خبر

 

 

اجرای طرح کنترل کانونهای گرد و غبار در 400 هزار هکتار از بیابانهای کشور

اجرای طرح کنترل کانونهای گرد و غبار در 400 هزار هکتار از بیابانهای کشور

طرح کنترل کانونهای گرد و غبار در 400 هزار هکتار از بیابانهای کشور اجرا می‌شود.

معاون سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور در بندرعباس افزود : امسال در برنامه پنجم توسعه 25 طرح آبخیزداری و عملیات آبخیزداری در 8 میلیون هکتار از زمینهای کشور انجام شده است .

پرویز گرشاسبی افزود : با اجرای این طرحها 520 میلیون متر آب استحصال و حفاظت شده است.

وی گفت : با استحصال این میزان آب هشت تُن از فرسایش خاک و حدود 6 تن رسوب کاهش می یابد و120 کیلوگرم علوفه نیز تولید می شود .

معاون سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور افزود : با احیای مراتع و پوشش گیاهی می‌توان از تبخیر 11 میلیارد متر مکعب آب جلوگیری کرد که 18 درصد از تبخیر 70 درصدی دوباره به صورت چشمه‌های جدید مورد استفاده خواهد گرفت .

گرشاسبی گفت : روند تخریب اراضی ملی و طبیعی کشور سبب شده تا در 3 تا 4 سال اخیر یک میلیون هکتار بیابان جدید به 32 میلیون هکتار بیابان کشور اضافه شود.

وی افزود : 32 میلیون هکتار بیابان در کشور شناسایی شده که 7 میلیون هکتار آن کانونهای بحران بوده است.

گرشاسبی گفت : تاکنون طرح بیابان زدایی در 8 میلیون هکتار از بیابانهای کشور اجرا شده است .

منبع : خبرگزاری صدا و سیما