رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۴ مهر ۱۳۹۸

آب انبار بندركنگ - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

آب انبار بندركنگ

Loading the player...

دانلود

 

آب انبارهای بندرکنگ: شرایط اقلیمی‌ خشك و نیمه خشك بخش عمده ای از ایران، تاثیر ژرف و بنیادی در خلق پدیده‌های گوناگون معماری این سرزمین گذاشته است. ریزش‌های آسمانی در ایران، به جز ناحیه شمالی و سواحل دریای مازندران، در بقیه نواحی بسیار كم است. به همین دلیل، از دیرباز در بیشتر دشت‌های وسیع ایران، برای دسترسی به آب، تلاش چشمگیری صورت گرفته و ایرانیان با بهره جستن از تمامی‌ توانایی‌های خود، ده‌ها كیلومتر قنات حفر كرده اند. آنها در كنار ساخت قنات‌ها و سدها، به ذخیره سازی آب‌های فراوان زمستانی برای به مصرف رساندن آنها در فصل‌های گرم سال نیز توجه داشته اند و برای تحقق این مساله، آب‌انبار را بنیان گذاشته اند. آب‌انبارها علاوه بر نقش مهمی‌ كه در زندگی روزمره مردم داشته اند، از موقعیت خاصی نیز در فرهنگ و اعتقادات مردم این سرزمین، بهره مند بوده اند. فن ساختمان و شیوه معماری در ساختمان آب‌ انبارها دارای اعتبار خاصی است؛ چرا كه سازندگان این واحدها با دقت و نكته‌سنجی بسیار، به مسایل عمده ای چون میزان فشار آب بر كف و سطح آب‌انبار، مساله اندود داخل بنا، تهویه، تصفیه و جلوگیری از آلودگی آب، توجه كامل داشته‌اند. هنر تزیین نمای خارجی این آب‌انبارها، به خصوص سردر ورودی آنها و در برخی از موارد، انتخاب اشعار جالبی برای كتیبه بالای سردر، همگی نشان دهنده آن است كه این بناها با بسیاری از ویژگی‌ها و روحیات ساكنان پیرامون خود، ارتباط نزدیك و مستحكمی‌ داشته اند.