ابتکار در آستین لباس

با شروع فصل سرما اکثر افراد کم کم لباس‌های تابستانی خود را کنار گذاشته و به سراغ لباس‌های مناسب فصل سرما می‌روند .از آنجایی که هر زنی در خانه علاوه بر مادر بودن نیز مدیر مالی اقتصاد خانواده نیز می باشد لذا مادران نیز در این فصل به فکر لباسهایی با آستین های بلندتر برای کودکان خود هستند .شاید شما هم دقت کرده باشید که برای بچه ها که مرتب در حال رشد هستند لباسهای هر فصل را نمی توان برای فصل دیگر آنها نگه داشت و استفاده کرد پس اگر کودک شما لباسی را دارد که برای آن کوتاه و یا تنگ شده است و در مقابل لباسی را قبلا خریده اید که برای فصل سرما مناسب نیست و اگر هم استفاده نشود کوتاه و تنگ می شود شما با کمی ابتکار و دقت می توانید به اقتصاد خانواده کمک کرده و برای کودک خود یک لباس مناسب برای فصل سرما تهیه کنید