مکث

مکث برنامه ای پیامی می باشد که با هدف ارتقاء سطح زندگی ایرانی و حذف عادات ناپسند و تقویت عادات و سنتهای مثبت بویژه کاهش آسیب های زیست محیطی و تصادفات رانندگی از رادیو خلیج فارس تهیه و پخش می شود.

این  برنامه که به صورت گزارشی است و نظرهای مردم را درباره موضوعات مختلف پرسیده میشود و در پایان کارشناس به جمعبندی و ارایه نظر کارشناسی درباره آن موضوع می پردازد. هدف از این برنامه بهبود و رواج سبک زندگی اسلامی ایرانی با توجه به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب است. ضمن این که تلاش می شود حداقل یک برنامه در هفته به موضوع حفظ محیط زیست و رانندگی ایمن نیز  پرداخته شود

برنامه ی مکث در140 قسمت 10 دقیقه ایی روزهای یکشنبه ، دوشنبه، چهارشنبه و پنج شنبه ساعت 11:15 از رادیو خلیج فارس تهیه و پخش می شود.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده و گزارشگر: سهیل مهر

تاریخ تولید: 1398