صدای مرزبان

رادیو خلیج فارس برنامه  صدای مرزبان را با همکاری فرماندهی دریابانی استان هرمزگان به تعداد 37 برنامه  20 دقیقه ای تولید و پخش می کند . در این برنامه به فعالیتهای مرزبانی استان هرمزگان در خصوص  وظایف مرزبانان و قوانین مربوط به حفظ حریم دریا پرداخته می شود . معرفی شهدای مرزبان و گزارش از فعالیتهای مرزبانان در استان هرمزگان از بخشهای این برنامه است.

 شما می توانید این برنامه را روز های یکشنبه ساعت  09:00  از رادیو خلیج فارس دنبال نمایید.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: مهدیه احترامی

تاریخ تولید: 1395