برندگان مسابقه رزم آورد مهر 96

نام برنامه : رزم آورد
  • مهدی خوش زهد
  • مریم چراغی
  • شهین سلیمانی
  • خانم پوردشت
  • محمد محسنی
  • سمیه کمالی