جهش تولید | جمعه، ۲۲ فروردین ۱۳۹۹

مضای تفاهمنامه همکاری تعاون در استان هرمزگان - نمایش محتوای خبر

 

 

مضای تفاهمنامه همکاری تعاون در استان هرمزگان

مضای تفاهمنامه همکاری تعاون در استان هرمزگان

یازدهمین تفاهمنامه بین معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استانداری های کشور میان این وزارت خانه با استانداری هرمزگان به امضاء رسید.

معاون وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در امور تعاون در مراسم امضای این تفاهم نامه ضمن اشاره به اینکه تفاهم نامه مذکور با 10 استانداری دیگر کشور نیز به امضا رسیده است ، گفت : بر اساس این تفاهمنامه ستادی در استانداری به ریاست استاندار هرمزگان و دبیری مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می شود که وظیفه هماهنگی بین دستگاه های مختلف اجرایی در استان را بر عهده خواهد داشت.

وی افزود : این تفاهمنامه اهدافی همچون کمک به افزایش سهم تعاون و رسیدن تا 25 درصد اقتصاد استان ، توسعه فرهنگ تعاون ، گسترش عدالت در حمایت های دولتی با رویکرد تعاونی از طریق توزیع عادلانه فرصت ها، منابع و امکانات را پیگیری می کند.

معاون وزیر در امور تعاون گفت : توسعه همکاریهای دوجانبه برای تقویت و توسعه تشکلهای تعاونی و افزایش سطح اشتغال مولد با تأکید بر مالکیت و مدیریت نیروی کار واحدهای تعاونی از اهداف دیگر امضای این تفاهم می باشد.

کلانتری گفت : موضوع تفاهمنامه شامل حمایت از تشکیل ، گسترش و توسعه و فعال سازی شرکت های تعاونی، احصاء فعالیت های تصدی گری قابل واگذاری در سطح استان جهت واگذاری به تعاونی ها و اجرایی کردن احکام سند توسعه بخش تعاون در سطح دستگاه های اجرایی استان و برخی موارد دیگر می باشد.

منبع : ایرنا