مراسم آیینی و فولکلور مردم بندر کنگ

نام کتاب : مراسم آیینی و فولکور مردم بندر کنگ ، نوسینده احمد نور دریایی ، ناشر : نشر احسان  ، تعداد صفحات : 129 صفحه . هدف نویسنده از تحقیق و نوشتن این کتاب بررسی قابلیتهای نمایشی در زمینه فولکور مردم بندر کنگ جهت استفاده در متون نمایشی و معرفی هرچه بیشتر و بهتر تاریخ ، فرهنگ ، آیین و سنتهای شهری است که قدمت آن به بیش از 1800 سال می رسد . در این کتاب بررسی و تحقیقی از فرهنگ عامه و سنتهای شفاهی بندر کنگ به عمل آمده است . نویسنده برای جمع آوری مطالب از  روش تحقیق میدانی  استفاده کرده و اکثر مطالب  با همکاری افراد مسن و مصاحبه با آنها تدوین شده است . این کتاب      می تواند برای علاقمندان به آیین هاو سنت های بومی محلی منیع مفید وارزشمندی باشد

 

قسمت های از کتاب :

از جمله مراسم فولکوری  که ما در بخش دریانوردی دوران اسلامی به ارث برده ایم و امروزه به زبان عربی در کرانه خلیج فارس اجرا میشود ترانه یا مراسم یامال است . این نهمه  در هنگام لنگر کشی جهازات بادیانی دیروز خوانده می شده و امروز نیز همچنان گوش نواز است . این مراسم که به آن الله مال هم گفته می شود در برگیرنده موضوع توحید و نعت رسول اکرم (ص) و ال بزرگش است