شهرستان سیریک از منظر تاریخ ،فرهنگ وجغرافیا

نام کتاب : شهرستان سیریک از منظر تاریخ ،فرهنگ وجغرافیا نویسنده و محقق : عبدالرحمان ابراهیمی ، نشر :انتشارات رسول  ، موضوع : شهرستان سیریک ، تعداد صفحات : 256 صفحه . نویسنده درکتاب حاضر به بررسی شهرستان سیرک از منظر تاریخ ، فرهنگ و جغرافیا پرداخته است. روش کار نویسنده در این پژوهش به صورت میدانی و کتابخانه ای در طی دوره 8 ساله بوده است و سعی کرده کلیاتی در مورد شهرستان سیریک از میان کتابخانه های شهرها و دانشگاه های مختلف گردآوری نماید . نویسنده در چهار فصل مباحثی از قبل  کلیاتی در خصوص سیریک ، فرهنگی محلی ، وضعیت اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی مورد پژوهش قراردداده است . این کتاب می تواند منبع خوبی برای  پژوهشگران و علاقه مندان باشد . قسمت هایی از کتاب :

 

اماکن تاریخی

یکی از این مناطق ، قلعه کلاهگت (شاداب) در روستای کنار جو که در 40 کیلومتری شهرستان سیریک در بخش بمانی قلعه کهن بر تپه مشرف به روستا قرار دارد . قدمت آن بدرستی معلوم نیست و در مساحتی حدود سه کیلو متر مربع جای گرفته است . بنای اولیه قلعه در سه طبقه بوده که امروزه بخش های بسیاری از آن از بیم رفته و قسمت های از طبقه اول و آثاری از طبقات دیگر بر جای مانده است که نیاز به مرمت و بازسازی فوری دارد