جهش تولید | جمعه، ۱۵ اسفند ۱۳۹۹

دوربین مخفی دست دادن - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

دوربین مخفی دست دادن

Loading the player...

در این ویدئو رهگذران سوژه دوربین مخفی هستند. شخصی از مقابل به آنها نزدیک شده و برای دست دادن دستش را دراز می کند و وقتی فرد می خواهد دست بدهد او با فرد دیگری احوالپرسی و روبوسی می کند. عکس العمل سوژه ها بسیار دیدنی است.