تابع DELTA در اکسل

Loading the player...

تابع delta  جز توابع مهندسی دراکسل است که عدد دورن دو سلول را با هم مقایسه می کند و نتیجه را به صورت صفر یا یک بر می گرداند

با یک مثال ساده  با نحوه کار این تابع بیشتر آشنا می شویم.