هم استانی عزیز

پدر و مادر گرامی ا گر مایلید که فرزند شما در برنامه پرپروک حضور داشته باشد می توانید با پر کردن فرم روبرو اسم کودک خود را نام نویسی کنید. بعد از به حدنصاب رسیدن تعداد کودکان با شما تماس گرفته می شود.

نمایش فرم

هویت شما قبل از استفاده از این پورتلت باید احراز شود.