جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شب های ایران 00:30
نمایش 02:00
شنیدنی های تاریخ 02:30
رویای کاغذی 02:45
سازیان 03:00
دریای معرفت 04:05
راز و نیاز + اذان 04:36
ترتیل یک حزب قرآن 04:45
دعای عهد 05:50
هفت سین 06:05
اخبار رادیو ایران 08:00
داستان دوستان 08:35
غربت بهار 09:00
پرسمان خانواده 10:20
برآستان جانان 11:54
راویان عشق 12:15
مولای بردباران 12:30
پرسمان مهدوی 13:00
نمایش 13:30
اخبار رادیو ایران 14:00
گام دوم 14:30
باغ سخن 15:00
نغمه ها 15:15
غروب هفتم 17:00
چیری ویری بهار 18:30
اخبار رادیو ایران 21:00
لحظه های همراهی 21:35
یکی از هزاران 22:35