جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شب های ایران 00:30
کنچیل ستاره 02:00
باغ سخن 02:45
سازیان 03:00
راز و نیاز + اذان 03:55
ترتیل یک حزب قرآن 04:45
بوستان حکمت 05:05
تالار آیینه 05:25
پارسایان 05:40
دعای عهد 05:50
دریای معرفت 06:05
صبح بالا شهر 06:40
اخبار رادیو ایران 07:00
صبح بخیر هرمزگان 07:10
اخبار رادیو ایران 08:00
مستند فانوس 08:45
آهنگ تندرستی 09:15
غنچه ها 09:40
کلودنگ عشق 10:15
اخبار رادیو ایران 11:00
مکث 11:15
در مسیر قانون 11:20
ایران 626 11:35
اخبار استان 12:00
برآستان جانان 12:15
مسابقه 2 در 20 13:05
شنیدنی های تاریخ 13:35
راه ولایت 13:50
اخبار رادیو ایران 14:00
مثل خند 15:00
نغمه ها 15:15
اخبار استان 16:00
مستند فانوس 16:15
بیست 16:30
ورزش هرمزگان 16:55
وقتی جوونی 17:30
پسین هرمزگان 18:15
به سوی نور 19:50
صلوات خاصه 20:00
زیرسرگ بالا شهر 20:17
اخبار رادیو ایران 21:00
کنچیل ستاره 21:35
چیچیکا 22:35
محراب دل 23:15