جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شب های ایران 00:30
سخنرانی 04:05
قرآن ،اذان و ادعیه 04:35
صبح بالا شهر 06:05
ورزش باستانی 06:25
یک نکته از این معنی 06:55
اخبار رادیو ایران 07:00
اخبار رادیو ایران 08:00
هشت و چهل و پنج 08:45
مکث 09:02
آهنگ تندرستی (تکرار) 09:15
اقتصاد پایدار 11:30
اخبار استان 12:00
لاله های بهشتی 12:10
برآستان جانان 12:15
مسابقه سبک سنگین 13:15
راه ولایت 13:50
اخبار رادیو ایران 14:00
نغمه ها 15:15
اخبار استان 16:00
ورزش هرمزگان 17:20
نت عاشقی 18:15
صلوات خاصه 20:00
یک جرعه عاشقی 20:03
زیرسرگ بالا شهر 20:15
اخبار رادیو ایران 21:00
دعای کمیل 23:00