جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شب های ایران 00:30
نمایش 02:00
نیمه پنهان ماه 02:30
رویای کاغذی 02:45
سازیان 03:00
راز و نیاز + اذان 03:55
لبخند خوبان 04:00
ترتیل یک حزب قرآن 04:45
دریای معرفت 05:15
تالار آیینه 05:25
پارسایان 05:40
ورزش باستانی 06:05
صبح بالا شهر 06:15
بیست 06:40
اخبار رادیو ایران 07:00
صبح بخیر هرمزگان 07:10
اخبار رادیو ایران 08:00
پایش 08:45
آهنگ تندرستی 09:15
غنچه ها 09:40
مکث 10:00
کلودنگ عشق 10:15
اخبار رادیو ایران 11:00
برآستان جانان 11:05
در مسیر قانون 11:20
محراب عشق 11:25
اخبار استان 12:00
مردم و مسئولان 13:05
راه ولایت 13:50
اخبار رادیو ایران 14:00
مثل خند 15:00
نغمه ها 15:15
اخبار استان 16:00
پایش 16:15
بیست 16:30
ورزش هرمزگان 16:55
وقتی جوونی 17:30
پسین هرمزگان 18:15
به سوی نور 19:50
صلوات خاصه 20:00
زیرسرگ بالا شهر 20:17
اخبار رادیو ایران 21:00
کنچیل ستاره 21:35
چیچیکا 22:35
نغمه ها 23:15