جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
ادامه سینمایی ماجراجویان 00:00
سریال افسانه سامبونگ 01:45
شو بندر 02:40
مسابقه خانه ما 03:30
تا آسمان (ویژه اذان صبح) 04:20
جمع خوانی قرآن کریم 04:30
سخنرانی 05:30
ایرانگرد 06:15
ورزش صبحگاهی 07:00
دعای عهد 07:20
دانستنی ها 07:30
مسابقه خانه ما(تکرار) 07:45
اخبار استان(تکرار) 08:45
در شهر 09:45
سرپناه (تکرار) 10:00
سریال افسانه سامبونگ 11:15
سخنرانی 12:00
تا آسمان (ویژه اذان ظهر) 12:45
سینمایی ماجراجویان (تکرار) 13:00
شو بندر 14:30
اخبار استان 16:45
حرف آخر 17:00
پزشک شما(تکرار) 17:30
سراب (تکرار) 18:30
طنز ناخنک 19:00
گوهر دریا 19:40
تا آسمان(ویژه اذان مغرب) 19:55
اخبار استان 20:00
گزارش ورزشی 20:20
شهر من 20:45
گلچین شو بندر 21:00
سریال افسانه سامبونگ 22:00
اخبار استان 23:00
تلویزیونی واگن شماره دو 23:15