جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
ادامه سینمایی ربوده شده 3 00:00
سریال دزد و پلیس 02:00
شو بندر 02:45
ستارگان فوتبال 03:40
ایرانگرد 04:20
تا آسمان (ویژه اذان صبح) 04:55
جمع خوانی قرآن کریم 05:25
ناشتا 06:20
آفرینش 06:30
دعای عهد 07:20
ویدئو چک 07:30
شگفتی های حیوانات 08:05
اخبار استان(تکرار) 08:45
سرپناه(تکرار) 10:15
سریال دزد و پلیس 11:15
سخنرانی 12:10
فیلم سینمایی ربوده شده 3 (تکرار) 13:00
شو بندر (تکرار) 14:30
پرپروک 15:45
اخبار استان 16:45
یادگیری برتر(تکرار) 17:00
برای اقدام 18:40
اخبار استان 20:00
صنایع دستی هرمزگان 20:15
گلچین شو بندر 21:00
خنده بازار 22:00
اخبار استان 23:00
سینمایی حلقه های ازدواج 23:15