جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
ادامه سینمایی بیست هزار فرسنگ زیر دریا 00:00
سرپناه(تکرار) 00:45
سریال ماه و پلنگ 01:45
ویدئوچک 03:45
جمع خوانی قرآن کریم 04:55
سخنرانی 05:55
نیوتن آخرین افسونگر 06:10
اسرار حج 06:40
ورزش صبحگاهی 07:00
دعای عهد 07:20
ستارگان فوتبال 07:30
گزیده خندوانه 08:05
ناشتا (تکرار) 08:30
اخبار استان(تکرار) 08:45
پزشک شما(زنده) 09:00
انیمیشن 09:50
مستند کودتا 10:15
مجموعه قصه های تبیان 11:20
سخنرانی 12:10
سینمایی مقصد 13:00
اشک عرش(تکرار) 14:50
پرپروک 15:45
اخبار استان 16:45
حرف آخر 17:10
در شهر (تکرار) 17:30
زیر آسمون نیله 18:10
کیله 18:35
گوهر دریا 19:45
اخبار استان 20:00
در شهر 20:45
شو بندر 21:00
سریال ماه و پلنگ 22:00
اخبار استان 23:00
سینمایی حالا می بینی 23:15