جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
ادامه سینمایی نجات بزرگ 00:00
سرپناه(تکرار) 00:45
چهلچراغ 03:00
سریال نفس 03:55
تا آسمان (ویژه اذان صبح) 04:35
جمع خوانی قرآن کریم 04:55
سخنرانی 05:30
انیمیشن 06:30
دعای عهد 07:20
اخبار استان(تکرار) 08:45
برای اقدام 09:45
سرپناه(تکرار) 10:15
تا آسمان (ویژه اذان ظهر) 11:20
فیلم سینمایی نجات بزرگ (تکرار) 12:10
انیمیشن پسر فضایی 13:10
اشک عرش 13:50
سریال نفس 14:55
اخبار استان 16:45
حرف آخر 17:00
تا آسمان(ویژه اذان مغرب) 17:05
صبح خلیج فارس 18:35
اخبار استان 20:00
در شهر 20:45
اشک عرش 21:00
سریال نفس 22:00
اخبار استان 23:00
سینمایی نان شب 23:15