جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
ادامه سینمایی رنگ خدا 00:00
شوبندر(تکرار) 00:45
سریال ریو مادن(تکرار) 01:50
نمادهای حیات وحش(تکرار) 02:40
دلنوازان 03:25
برای اقدام 03:55
تا آسمان(ویژه اذان صبح) 04:15
جمع خوانی قرآن کریم 04:30
سخنرانی(تکرار) 05:45
نمادهای حیات وحش 06:15
دعای عهد 07:00
ورزش صبحگاهی 07:15
سریال ریو مادن(تکرار) 07:40
اخبار استان(تکرار) 08:30
پزشک شما(زنده) 09:00
سرپناه(تکرار) 10:00
سریال ریو مادن(تکرار) 11:00
تا آسمان (ویژه اذان ظهر) 12:40
سینمایی رنگ خدا(تکرار) 13:00
شوبندر(تکرار) 14:40
پرپروک 15:45
اخبار استان 16:45
پزشک شما(تکرار) 17:00
از خدا برکت 18:00
کیله(زنده) 18:35
تا آسمان (ویژه اذان مغرب) 19:40
اخبار استان 20:00
درشهر 20:30
اشک عرش 21:00
سریال ریو مادن 22:00
اخبار استان 23:00
سینمایی صنوبر(1) 23:15