جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
ادامه سینمایی رییس 00:00
شوبندر(تکرار) 00:45
سریال مامور بدرقه(تکرار) 01:45
مستند در جستجوی حیات وحش 02:30
آب و رنگ 03:05
مستند ایران 03:45
سخنرانی(تکرار) 04:30
تا آسمان (ویژه اذان صبح) 05:05
جمع خوانی قرآن کریم 05:25
انیمیشن 06:30
دعای عهد 07:00
گاه گمن(زنده) 07:30
اخبار استان(تکرار) 08:40
پزشک شما(تکرار) 09:00
ما می توانیم 09:45
سرپناه (زنده) 10:00
سخنرانی 11:15
تا آسمان (ویژه اذان ظهر) 11:45
سینمایی رییس(تکرار) 12:15
شوبندر(تکرار) 13:30
سریال مامور بدرقه(تکرار) 14:30
پرپروک 15:40
اخبار استان 16:45
حرف آخر 17:00
سرپناه(تکرار) 17:45
تا آسمان (ویژه اذان مغرب) 17:50
طنز ناخنک 19:20
اخبار استان 20:00
فوت کوزه گری 20:20
درشهر 20:45
شوبندر(زنده) 21:00
سریال مامور بدرقه 22:00
اخبار استان 23:00
سینمایی احمق و احمق تر2 23:15