جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
ادامه تله فیلم برگهای پاییزی 00:00
نبمه پنهان ماه 00:45
زیارت جامعه کبیره 01:15
سریال نردبام آسمان 01:45
مستند شهدای مدافع حرم(باز پخش) 03:40
تا آسمان (ویژه اذان صبح) 04:10
جمع خوانی قرآن کریم 04:30
سخنرانی 05:30
مستند ایران 06:00
انیمیشن 06:30
روز خدا 07:00
دعای عهد 07:20
دانستنی ها 07:30
مستند شهدای مدافع حرم 07:55
اخبار استان(تکرار) 08:40
پزشک شما(زنده) 09:00
در شهر 09:45
سرپناه (تکرار) 10:00
سخنرانی 11:00
تا آسمان (ویژه اذان ظهر) 11:25
سینمایی ایستاده در غبار(تکرار) 12:00
تله فیلم برگهای پاییزی (تکرار) 12:15
سریال نردبام آسمان 14:30
اخبار استان 16:45
حرف آخر 17:00
یاد یاران 17:30
تا آسمان (ویژه اذان مغرب) 17:35
مستند اربعین 18:00
پزشک شما(تکرار) 19:10
اخبار استان 20:00
مجموعه نمایشی لاله زار 20:30
درشهر(تکرار) 20:45
شوبندر(زنده) 21:00
سریال نردبام آسمان 22:00
اخبار استان 23:00