جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
ادامه سینمایی من مادرم 00:00
دعای کمیل 00:55
شو بندر 03:00
تا آسمان (ویژه اذان صبح) 04:35
جمع خوانی قرآن کریم 04:55
سخنرانی 05:30
دعای ندبه 06:10
دعای عهد 07:20
مستند ورزشی 07:30
اخبار استان(تکرار) 08:45
پازل 09:00
صبح خلیج فارس (زنده) 09:30
تا آسمان (ویژه اذان ظهر) 11:20
سخنرانی 12:10
سینمایی سریع و خشن 6 12:15
انیمیشن رالف خرابکار 15:45
تا آسمان(ویژه اذان مغرب) 17:05
یک لقمه نون حلال 17:20
داستان مسعود و صدام 18:15
اخبار استان 20:00
مستند ورزشی 21:00
اخبار استان 23:00
سینمایی قهرمان خیالی 23:15