شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
پازل 00:45
کاوش 01:25
زیتون 10:15
سخنرانی 11:15
تا آسمان(ویژه اذان ظهر) 11:45
سینمایی تاریکی (تکرار) 12:10
شوبندر(تکرار) 14:00
سریال جاده چالوس(تکرار) 15:00
انیمیشن 15:45
اخبار استان 16:45
در شهر(تکرار) 17:00
تا آسمان(ویژه برنامه اذان مغرب) 17:10
صبح خلیج فارس 17:40
گوهر دریا 19:40
اخبار استان 20:00
دوپینگ 20:15
در شهر 20:45
شوبندر 21:00
سریال جاده چالوس 22:00
اخبار استان 23:00
سینمایی جک ریچر 23:15