جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
ادامه سینمایی کلید شانس 00:00
سریال پوآرو (تکرار) 02:05
ستارگان دنیای فوتبال (تکرار) 03:45
مستند حیات وحش ایران 04:20
جمع خوانی قرآن کریم 05:10
سخنرانی(تکرار) 06:10
انیمیشن 06:45
دعای عهد 07:20
مستند ورزشی 07:30
مستند حیات وحش ایران 08:00
اخبار استان(تکرار) 08:45
پزشک شما (تکرار) 09:00
سرپناه (تکرار) 10:15
سخنرانی 11:50
فیلم سینمایی کلید شانس (تکرار) 12:20
سریال پوآرو (تکرار) 14:45
پرپروک(تکرار) 15:45
اخبار استان 16:45
گوهر دریا 17:25
در شهر (تکرار) 17:35
گزیده خندوانه 17:45
کارنامه صد (تکرار) 18:10
کیله(تکرار) 19:00
اخبار استان 20:00
فردای ورزش(زنده) 22:00
اخبار استان 23:00
سینمایی رژیم طلائی 23:15