جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دعای کمیل 00:45
پزشک شما 09:30
سرپناه 10:15
مجموعه هلی کوپتر پلیس (تکرار) 11:20
سخنرانی 12:10
تا آسمان(ویژه اذان ظهر) 12:35
سینمایی جیسون بورن (تکرار) 13:00
شوبندر(تکرار) 14:45
پرپروک 15:45
اخبار استان 16:45
پزشک شما (تکرار) 17:00
کیله (تکرار) 18:05
تا آسمان(ویژه برنامه اذان مغرب) 19:00
گوهر دریا 19:30
اخبار استان 20:00
لبخند زندگی 20:15
در شهر 20:40
شوبندر 21:00
مجموعه هلی کوپتر پلیس 22:00
اخبار استان 23:00
سینمایی مجرد 40ساله 23:15