جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
ادامه سینمایی افسانه درخت 00:00
مسابقه ضد گلوله 00:55
سریال قهرمان 01:45
گلچین شو بندر 02:45
بالهای اشتیاق 03:30
مستند ورزشی (تکرار) 03:45
تا آسمان (ویژه اذان صبح) 04:10
سرزمین نروژ 04:30
جمع خوانی قرآن کریم 05:20
سخنرانی 05:30
انیمیشن 06:30
دعای عهد 07:20
هر شب تنهایی 08:05
اخبار استان(تکرار) 08:45
مسابقه ضد گلوله 11:15
سخنرانی 12:10
سینمایی افسانه درخت (تکرار) 12:15
انیمیشن آجیل فروش 13:00
سریال قهرمان 14:45
اخبار استان 16:45
حرف آخر 17:00
آفتاب آدینه 17:35
تا آسمان(ویژه اذان مغرب) 17:50
سرپناه (تکرار) 18:55
اخبار استان 20:00
مسیر عاشقی 20:20
در شهر 20:45
شو بندر 21:00
سریال قهرمان 22:00
اخبار استان 23:00
سینمایی قتل در قطار سریع السیر شرق 23:15