جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دلنوازان(تکرار) 01:15
فوتبال120 01:45
مستند آفرینش 07:25
انیمیشن 08:00
اخباراستان(تکرار) 08:45
تلاوت سوره الرحمن 09:00
نیمه پنهان ماه 10:25
مجموعه قصه های تبیان(تکرار) 11:20
سخنرانی 12:10
تاآسمان (ویژه اذان ظهر) 12:40
سینمایی شب (تکرار) 13:10
اشک عرش(تکرار) 14:35
انیمیشن 15:45
اخبار استان 16:45
گوهر دریا 19:15
تا آسمان(ویژه اذان مغرب) 19:25
اخبار استان 20:00
سریال لیسانسه ها 22:05
اخباراستان 23:00
سینمایی روزهای زندگی 23:15