جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
ادامه سینمایی جبار برگشته 00:00
پزشک شما 00:55
سریال نفس 03:55
تا آسمان (ویژه اذان صبح) 04:35
جمع خوانی قرآن کریم 04:55
سخنرانی 05:30
انیمیشن 06:30
ورزش صبحگاهی 07:00
دعای عهد 07:20
کارخانه محصولات خانگی 08:00
ناشتا (تکرار) 08:30
اخبار استان(تکرار) 08:45
برای اقدام 09:45
تا آسمان (ویژه اذان ظهر) 11:20
سینمایی جبار برگشته (تکرار) 12:15
سریال نفس 14:55
اخبار استان 16:45
حرف آخر 17:00
تا آسمان(ویژه اذان مغرب) 17:05
سرپناه (تکرار) 18:55
اخبار استان 20:00
در شهر 20:45
فجر انقلاب (زنده) 21:00
سریال نفس 22:00
اخبار استان 23:00
سینمایی شیار 143 23:15