جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
ادامه سینمایی توفان شن 00:00
ایرانگرد 00:45
شو بندر 02:50
سریال پادری 03:30
تا آسمان (ویژه اذان صبح) 04:50
جمع خوانی قرآن کریم 05:25
سخنرانی 05:30
انیمیشن 06:30
ورزش صبحگاهی 07:00
دعای عهد 07:20
مستند کمی آنسوتر 07:30
کارخانه محصولات خانگی 08:00
اخبار استان(تکرار) 08:45
برای اقدام 09:45
سرپناه (تکرار) 10:15
سریال پادری 11:15
سینمایی توفان شن (تکرار) 13:00
اخبار استان 16:45
صبح خلیج فارس 18:35
گوهر دریا 19:00
اخبار استان 20:00
در شهر 20:45
سریال پادری 22:00
اخبار استان 23:00
فیلم تلویزیونی نشانه 23:15