جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دریاها و اقیانوس ها 00:45
سخنرانی 11:20
سینمایی قهرمان (تکرار) 12:15
سریال هوش سیاه 2 15:00
اخبار استان 16:45
تا آسمان(ویژه برنامه اذان مغرب) 17:55
گوهر دریا 19:40
اخبار استان 20:00
سیمای راهبران 20:15
سریال هوش سیاه 2 22:00
اخبار استان 23:00
سینمایی ماموریت 23:15