جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
ادامه تله فیلم مارپیچ 00:00
پزشک شما (تکرار) 00:45
سریال مختارنامه 01:45
ایرانگرد 02:45
مستند شهدای مدافع حرم(باز پخش) 03:40
تا آسمان (ویژه اذان صبح) 04:10
جمع خوانی قرآن کریم 04:30
سخنرانی 05:30
مستند ایران 06:00
انیمیشن 06:30
ورزش صبحگاهی 07:00
دعای عهد 07:20
دانستنی ها 07:30
مستند شهدای مدافع حرم 07:55
اخبار استان(تکرار) 08:40
پزشک شما(تکرار) 09:00
سرپناه (زنده) 10:00
سخنرانی 11:00
تا آسمان (ویژه اذان ظهر) 11:25
تله فیلم مارپیچ(تکرار) 12:00
شوبندر (تکرار) 13:30
سریال مختارنامه (تکرار) 14:30
اخبار استان 16:45
حرف آخر 17:00
یاد یاران 17:30
تا آسمان (ویژه اذان مغرب) 17:35
سراب(تکرار) 18:10
مستند اربعین 18:30
سرپناه(تکرار) 18:55
اخبار استان 20:00
مجموعه نمایشی لاله زار 20:30
درشهر(تکرار) 20:45
شوبندر(زنده) 21:00
سریال مختارنامه 21:50
اخبار استان 23:00
تله فیلم تاکسی پلیس 23:15