جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
ادامه سینمایی نقش لیلی 00:00
دعای کمیل 00:55
فوتبال 120(تکرار) 02:55
قرارگاه بی قرار(تکرار) 03:35
تا آسمان (ویژه اذان صبح) 04:15
جمع خوانی قرآن کریم 04:35
سخنرانی(تکرار) 05:35
دعای ندبه 06:00
فوتبال120 07:15
قرارگاه بی قرار 08:00
اخبار استان(تکرار) 08:45
مسابقه خانه ما 10:15
تاآسمان (ویژه اذان ظهر) 11:25
سخنرانی 11:50
سینمایی دزدان دریایی کارانیب(1) 12:15
من نباید زنده باشم 14:00
نگارستان 15:00
انیمیشن دوران دایناسورها 15:45
دعای سمات 16:50
گوهر دریا 17:10
تا آسمان(ویژه اذان مغرب) 17:30
یک لقمه نون 18:15
اخبار استان 20:00
کالنگ 20:15
مسابقه فرمانده(تکرار) 21:00
مجموعه قصه های تبیان 22:00
اخباراستان 23:00
سینمایی بی سلاح 23:15