جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
مستندزمین چگونه ماراساخت(تکرار) 00:35
فوتبال120 07:25
روباه و خروس 08:00
اخباراستان(تکرار) 08:45
مستندزمین چگونه ماراساخت 09:00
سریال فراری ازقصر(تکرار) 11:20
سخنرانی 12:10
سینمایی تصویرده در هشت(تکرار) 13:10
شوبندر(تکرار) 14:35
اخبار استان 16:45
صبح خلیج فارس(تکرار) 18:15
گوهر دریا 19:40
تا آسمان(ویژه برنامه اذان مغرب) 19:50
اخبار استان 20:03
همسفر افتو 20:20
شوبندر(زنده) 21:00
سریال فراری از قصر 22:00
اخباراستان 23:00
سینمایی خواهران غریب 23:15