جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
ادامه سینمایی مبارزان شانگهای 00:00
شو بندر (تکرار) 00:55
میراث کهن 01:50
شو بندر (تکرار) 02:55
سریال انقلاب زیبا (تکرار) 04:05
سخنرانی 04:30
گوهر دریا 04:50
تا آسمان (ویژه اذان صبح) 05:05
جمع خوانی قرآن کریم 05:25
گاه گمن(تکرار) 07:00
اخبار استان(تکرار) 08:30
پزشک شما(زنده) 09:00
سرپناه(تکرار) 10:00
سخنرانی 11:00
تا آسمان (ویژه اذان ظهر) 11:45
سینمایی مبارزان شانگهای (تکرار) 12:10
شو بندر 13:35
سریال انقلاب زیبا (تکرار) 14:40
بچه ها کارتون 15:35
اخبار استان 16:45
یاد یاران 17:25
تا آسمان (ویژه اذان مغرب) 17:30
کنکور آسان است 17:35
کیله (تکرار) 18:10
پزشک شما(تکرار) 18:45
برنامه آموزشی کارنامه 100 19:10
اخبار استان 20:00
روز وصال 20:30
جی بل (زنده) 21:00
سریال انقلاب زیبا 22:10
اخبار استان 23:00
سینمایی قلقلک 23:20