جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
ادامه سینمایی کودک و مادر 00:00
سریال انقلاب زیبا (تکرار) 02:05
اشک عرش (تکرار) 02:20
زیارت جامعه کبیره 04:00
سخنرانی(تکرار) 04:20
جمع خوانی قرآن کریم 05:15
انیمیشن 06:30
دعای عهد 07:20
آفرینش 07:30
نیمه پنهان ماه 08:00
اخبار استان(تکرار) 08:45
تلاوت سوره یاسین 09:00
ملازمان حرم 09:30
سرپناه (تکرار) 10:15
سخنرانی 11:20
سینمایی کودک و مادر (تکرار) 12:15
اشک عرش(تکرار) 14:10
سریال انقلاب زیبا (تکرار) 15:00
انیمیشن 15:45
روز خدا 16:45
تلاوت سوره الرحمن 17:00
در شهر (تکرار) 18:10
اخبار استان 20:00
سراب 20:15
اشک عرش (تکرار) 21:00
سریال انقلاب زیبا 22:00
اخبار استان 23:00
سینمایی شیار 143 23:15