جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
ادامه سینمایی کنعان 00:00
سرپناه(تکرار) 00:45
سریال دردسرهای عظیم دو 01:45
دعای ابوحمزه ثمالی 02:40
گم گم سحری 03:45
جمع خوانی قرآن کریم 04:50
اهل ایمان 06:20
دعای عهد 07:20
فوتبال 120 07:30
میراث 08:05
اخبار استان(تکرار) 08:45
پزشک شما(زنده) 09:00
انیمیشن 09:55
قصه های تبیان 11:15
سریال دردسرهای عظیم دو 11:20
اهل ایمان 12:55
زنان قصه ما 14:55
اخبار استان 16:45
یادگیری برتر(تکرار) 17:00
در شهر (تکرار) 17:30
تا آسمان(ویژه اذان مغرب) 19:25
گوهر دریا 19:35
اخبار استان 20:00
سراب 20:15
در شهر 20:45
زنان قصه ما 21:00
سریال دردسرهای عظیم دو 22:00
اخبار استان 23:00
سینمایی هواشناس 23:15