جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
اخبار استان 00:00
شب های ایران 00:30
خطبه های نماز جمعه 01:05
کنچیل ستاره 02:10
سازیان 03:00
باغ سخن 03:45
داستان دوستان 04:00
قرآن ،اذان و ادعیه 04:30
ترتیل یک حزب قرآن 05:20
دعای عهد 05:50
دریای معرفت 06:05
صبح بالا شهر 06:15
بیست 06:35
اخبار رادیو ایران 07:00
صبح بخیر هرمزگان 07:10
اخبار رادیو ایران 08:00
پایش 08:45
آهنگ تندرستی 09:15
مسابقه کتابستان 09:35
غنچه ها 09:50
کلودنگ عشق 10:15
بیست 11:00
برآستان جانان 11:15
در گستره قانون 11:25
راه ولایت 13:50
اخبار رادیو ایران 14:00
شما بپرسید 15:00
اخبار استان 16:00
نغمه ها 16:15
ورزش هرمزگان 17:00
وقتی جوونی 17:50
پسین هرمزگان 18:00
مسابقه کتابستان 19:45
زیر سرگ بالاشهر 20:15
اخبار رادیو ایران 21:00
کنچیل ستاره 21:25
چیچیکا 22:35
نغمه ها 23:00
قول و غزل 23:40