جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شب های ایران 00:30
دعای ابوحمزه ثمالی 02:00
به رنگ خدا 02:45
گم گم سحری 03:00
ترتیل یک جز قرآن 05:00
دریای معرفت 06:05
چشام بازه 06:20
صبح بالا شهر 06:40
اخبار رادیو ایران 07:00
صبح بخیر هرمزگان 07:20
اخبار رادیو ایران 08:00
پایش 08:45
عسلخند 09:15
غنچه ها 09:55
کلودنگ عشق 10:05
در مسیر قانون 11:20
سین مثل سلامتی 11:25
اخبار استان 12:00
برآستان جانان 12:30
شنیدنی های تاریخ انقلاب 13:35
اخبار رادیو ایران 14:00
جمع خوانی قرآن 15:00
اخبار استان 16:00
پایش 16:15
بیست 16:30
ورزش هرمزگان 16:55
وقتی جوونی 17:30
ماه عاشقی 18:05
سخنان آیت الله نعیم آبادی 19:15
ربنا+اذان مغرب + ادعیه 19:30
صلوات خاصه 20:00
زیرسرگ بالا شهر 20:17
اخبار رادیو ایران 21:00
شبهای رمضان 21:39
چیچیکا 22:35
نغمه ها 23:15