جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
میراث کهن 00:00
شب های ایران 00:30
کنچیل ستاره 02:10
سازیان 03:00
باغ سخن 03:45
ترنم وحی + دفتر حکمت 04:00
قرآن ،اذان و ادعیه 04:30
ترتیل یک حزب قرآن 04:50
لبخند خوبان 05:15
دریای معرفت 05:25
دعای عهد 05:50
بیست 06:35
اخبار رادیو ایران 07:00
صبح بخیر هرمزگان 07:10
اخبار رادیو ایران 08:00
خونه به خونه 08:35
برآستان جانان 11:15
مسابقه اوزال 13:05
شنیدنی های تاریخ 13:35
راه ولایت 13:50
اخبار رادیو ایران 14:00
پاسخگو 15:00
اخبار استان 16:00
نغمه ها 16:15
ورزش هرمزگان 17:00
وقتی جوونی 17:50
زیر سرگ بالاشهر 20:15
اخبار رادیو ایران 21:00
کنچیل ستاره 21:25
چیچیکا 22:35
نغمه ها 23:00
قول و غزل 23:40