جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
اخبار استان 00:00
شب های ایران 00:30
کنچیل ستاره 02:10
سازیان 03:00
دعای ابوحمزه ثمالی 03:10
باغ سخن 03:45
ترنم وحی + دفتر حکمت 04:00
قرآن ،اذان و ادعیه 04:30
ترتیل یک حزب قرآن 04:50
لبخند خوبان 05:15
دریای معرفت 05:25
صبح بالا شهر 06:45
اخبار رادیو ایران 07:00
بوی جوی مولیان 07:10
شکوفه های بهاری 07:35
اخبار رادیو ایران 08:00
آهنگ تندرستی 09:15
غنچه ها 09:50
چیری ویری بهار 10:00
برآستان جانان 11:15
مسابقه اوزال 13:05
راه ولایت 13:50
اخبار رادیو ایران 14:00
شما بپرسید 15:00
اخبار استان 16:00
نغمه ها 16:15
چیری ویری بهار 17:00
مسابقه اوزال 19:35
زیر سرگ بالاشهر 20:15
اخبار رادیو ایران 21:00
کنچیل ستاره 21:25
رویداد99 22:00
چیچیکا 22:35
نغمه ها 23:00