جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
اخبار رادیو ایران 00:00
شبهای ایران 00:30
کنچیل ستاره(گلچین هفته قبل) 02:01
گم گم سحری+مراسم اذان 03:00
ترتیل 04:45
دعای عهد 05:45
صبح بالا شهر 06:00
ورزش باستانی 06:20
تکرار سخنرانی 06:30
اخبار رادیو ایران 07:00
صبح بخیر هرمزگان 07:11
اخبار رادیو ایران 08:00
پیام ساحل 08:40
هشت و چهل و پنج 08:45
ترانه 09:00
مکث 09:03
آهنگ تندرستی 09:15
غنچه ها 09:40
پیام ساحل 10:00
کلودنگ عشق 10:15
اخباراقتصادی رادیو ایران 11:00
در گستره قانون 11:16
اخبار استان 12:00
لاله های بهشتی 12:12
برآستان جانان 12:15
خطبه های نماز جمعه 13:02
راه ولایت 13:50
اخبار رادیو ایران 14:00
پیام ساحل 14:45
جمع خوانی از امام زاده سیدمظفر(ع) 14:50
پیام ساحل 15:50
اخبار استان 16:00
پیام ساحل 16:10
ورزش هرمزگان 16:30
مسابقه1091 17:02
بیست 17:20
وقتی جوونی 17:40
ماه عاشقی 18:15
سخنان حضرا آیت الله نعیم آبادی 19:30
مراسم اذان مغرب 19:50
صلوات خاصه 20:10
خبر 90 ثانیه 20:12
زیر سرگ بالاشهر 20:15
کنچیل ستاره 21:30
نمایش 22:30
سخنرانی 23:02
شمیم وحی 23:30
دعای سلامت 23:55