جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شبهای ایران 00:30
باغ سخن 02:00
تکرار نغمه ها 02:15
رادیو ایران 03:00
اذان - نماز -قرآن- دعای عهد 04:30
تکرار سخنرانی 05:30
صبح بالا شهر 06:00
ورزش باستانی 06:25
باشگاه تندرستی 06:35
اخبار رادیو ایران 07:00
صبح بخیر هرمزگان 07:10
انتخاب 08:40
خونه به خونه 09:15
رادیو ایران 11:00
ترانه 11:16
پیام ساحل 11:20
شاخص(تکرار) 11:30
اخبار استان 12:00
برآستان جانان 12:15
ویژه اذان ظهر 12:45
ترانه درخواستی 13:02
نیمه پنهان ماه 13:17
اخبار رادیو ایران 14:00
گوهر دریا 14:45
پیام ساحل 14:55
نمایش کوتاه 15:05
نغمه ها 15:15
اخبار استان 16:00
آهنگ تندرستی (تکرار) 16:10
ورزش هرمزکان 16:40
خبر90ثانیه +پیام ساحل 17:20
پسین هرمزگان 18:05
صحیفه سجادیه +برآستان جانان و اذان 18:20
مراسم اذان مغرب 19:10
وقتی جوونی 19:30
صلوات خاصه +پیام ساحل 20:00
اخبار رادیو ایران 21:00
کنچیل ستاره 21:35
گلپنگ 22:30
محراب دل +دعای کمیل 23:00
دعای فرج 23:55