جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
اخبار استان 00:00
شب های ایران 00:30
نمایش 02:00
شنیدنی های تاریخ 02:30
رویای کاغذی 02:45
سازیان 03:00
دریای معرفت 04:05
راز و نیاز + اذان 04:36
ترتیل یک حزب قرآن 04:45
دعای عهد 05:50
اخبار رادیو ایران 07:00
صبح بخیر هرمزگان 07:10
اخبار رادیو ایران 08:00
بوی بهار 08:35
برآستان جانان 11:54
محراب عشق 12:30
مردم و مسئولان 13:05
راه ولایت 13:50
اخبار رادیو ایران 14:00
مثل خند 15:00
نغمه ها 15:15
اخبار استان 16:00
وقتی جوونی 16:20
مسابقه بی سابقه 16:45
بوی بهار 17:00
اخبار رادیو ایران 21:00
کنچیل ستاره 21:35
چیچیکا 22:35
نغمه ها 23:15