جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
اخبار رادیو ایران 00:00
شب های ایران 00:30
شاهکارهای عاشقانه 02:00
دنیای زیر آب 03:55
قرآن،اذان،ادعیه،ترتیل یک حزب،دعای عهد 04:10
سخنرانی(تکرار) 06:00
سخنرانی(تکرار) 06:05
ورزش باستانی 06:25
اخبار رادیو ایران 07:00
اخبار رادیو ایران 08:00
خبر90ثانیه 09:00
صدای راهبران 09:15
لاله های بهشتی 11:00
نمایش کوتاه 11:50
اخبار استان 12:00
در مسیر قانون 12:10
پیام ساحل 12:15
سراب 12:30
خبر90ثانیه 13:00
مسابقه حرفه ای ها 13:15
ترانه 13:45
اخبار رادیو ایران 14:00
اخبار استان 16:00
خبر90 ثانیه 17:00
خبر90ثانیه 19:00
ورزش هرمزگان 19:15
یک نکته از این معنی 19:55
صلوات خاصه 20:00
یک جرعه عاشقی 20:03
خبر90ثانیه 20:08
ترانه 20:10
اخبار رادیو ایران 21:00
شب های فیروزره ای 21:35
خبر90ثانیه 23:00
سخنرانی 23:02