جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شب های ایران 00:30
کنچیل ستاره 02:00
ادبستان 02:45
سازیان 03:00
قند پارسی 04:00
دریای معرفت 04:20
قرآن ،اذان و ادعیه 04:45
دعای عهد 05:50
صبح بالا شهر 06:10
چشام بازه 06:20
ورزش و زندگی 06:40
اخبار رادیو ایران 07:00
صبح بخیر هرمزگان 07:20
اخبار رادیو ایران 08:00
فردای بهتر 08:45
عسلخند 09:15
غنچه ها 09:55
کلودنگ عشق 10:05
در مسیر قانون 11:20
سردار دعا 11:25
اخبار استان 12:00
برآستان جانان 12:30
شنیدنی های تاریخ انقلاب 13:35
اخبار رادیو ایران 14:00
نغمه ها 15:15
اخبار استان 16:00
قند و عسل 16:30
ورزش هرمزگان 16:55
وقتی جوونی 17:30
بسوی نور 19:15
صلوات خاصه 20:00
زیرسرگ بالا شهر 20:17
اخبار رادیو ایران 21:00
دعای کمیل 23:00