جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
اخبار رادیو ایران 00:00
شب های ایران 00:30
شاهکارهای عاشقانه 02:00
دنیای زیر آب 03:55
قرآن،اذان،ادعیه،ترتیل یک حزب،دعای عهد 04:10
سخنرانی(تکرار) 05:15
دعای عهد 05:45
دعای ندبه 06:05
اخبار رادیو ایران 07:00
گلچین خونه به خونه 07:05
اخبار رادیو ایران 08:00
خاص باشید 08:36
کاشانه مهر 09:00
ردپای حادثه 09:30
نمایش کوتاه 11:50
سازیان 12:00
داستان هفته 13:00
میراث کهن(تکرار) 13:30
اخبار رادیو ایران 14:00
سراب (تکرار) 14:31
گوهر دریا 15:05
گلستان حکمت 15:15
شنیدنی های تاریخ 15:45
نمایش کوتاه 16:45
بسوی نور 17:00
از لاک جیغ تا خدا (تکرار) 17:30
آوای جمعه 18:45
صلوات خاصه 20:00
گلپنگ(تکرار) 20:30
اخبار رادیو ایران 21:00
تا جمعه ظهور 21:50
نمایش 22:30
سخنرانی 23:00