جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
اخبار رادیو ایران 00:00
شبهای ایران 00:30
شاهکارهای عاشقانه 02:01
تکرار نغمه ها 02:15
تکرارکنچیل ستاره 03:00
قرآن،اذان،ادعیه،ترتیل یک حزب،دعای عهد 04:00
تکرار سخنرانی 05:10
قندپارسی 05:40
صبح بالاشهر(تکرار) 06:05
ورزش باستانی 06:25
سمسارستان 06:35
یک نکته..1 06:50
ترانه وآگهی 06:52
اخبار رادیو ایران 07:00
صبح بخیر هرمزگان 07:12
اخبار رادیو ایران 08:00
پیام ساحل 08:40
هشت و چهل و پنج 08:45
ترانه 09:00
تکرارمکث 09:03
خبر90ثانیه 09:13
تکرارغنچه ها 09:40
پیام ساحل 10:00
کلودنگ عشق 10:15
اخبار رادیو ایران 11:00
در مسیر قانون 11:16
پیام ساحل 11:21
سراب 11:30
اخبار استان 12:00
لاله های بهشتی 12:10
برآستان جانان 12:15
خبر90ثانیه 13:00
پیام ساحل 13:02
مسابقه حرفه ای ها 13:17
ترانه 13:47
راه ولایت 13:50
اخبار رادیو ایران 14:00
پیام ساحل 14:45
گوهردریا 15:05
نغمه ها 15:15
اخبار استان 16:00
آهنگ تندرستی (تکرار) 16:10
ورزش هرمزگان 16:35
خبر90ثانیه 17:15
پیام ساحل 17:17
تکراربیست 17:20
وقتی جوونی 17:40
خبر90ثانیه 18:10
پسین هرمزگان 18:15
پیام ساحل 19:30
یک نکته..2 19:40
یک جرعه عاشقی 19:42
صحیفه سجادیه 19:47
برقنوت نیاز 19:52
صلوات خاصه 20:10
خبر90ثانیه 20:12
زیر سرگ بالاشهر 20:15
اخبار رادیو ایران 21:00
کنچیل ستاره 21:35
شب فیروزه ای رادیو قم 22:30