جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شب های ایران 00:30
کنچیل ستاره 02:10
نغمه ها 03:00
نمایش 03:30
آفتاب حسن 04:05
قرآن ،اذان و ادعیه 04:35
ترتیل یک حزب قرآن 04:50
راویان عشق 05:15
دریای معرفت 05:25
دعای عهد 05:50
صبح بالا شهر 06:10
قندپارسی 06:30
طلوع ماندگار 07:05
ندبه عاشقی 07:20
اخبار رادیو ایران 08:00
گهواره تمدن 08:45
لبخند ایرانی 09:00
مسابقه 11:00
برآستان جانان 11:10
شاخص 11:30
بوستان حکمت 12:00
مسابقه سبک سنگین 13:05
راه ولایت 13:50
اخبار رادیو ایران 14:00
آهنگ تندرستی 15:00
نغمه ها 16:20
جمعه پسین 17:00
اذان مغرب 17:20
دعای سمات 19:30
بالاشهریون 20:10
اخبار رادیو ایران 21:00
موج و مرجان 21:30
چیچیکا 22:35