جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شب های ایران 00:30
یک مثل یک نمایش 02:05
سخنرانی 04:05
قرآن ،اذان و ادعیه 04:35
صبح بالا شهر 06:05
ورزش باستانی 06:25
یک نکته از این معنی 06:55
اخبار رادیو ایران 07:00
اخبار رادیو ایران 08:00
هشت و چهل و پنج 08:45
مکث 09:02
آهنگ تندرستی 09:15
اخبار استان 12:00
لاله های بهشتی 12:10
برآستان جانان 12:15
خطبه های نماز جممعه بندرعباس 13:00
خطبه های نماز جمعه 13:02
راه ولایت 13:50
اخبار رادیو ایران 14:00
نغمه ها 15:15
اخبار استان 16:00
سین مثل سلامتی + نمایش 17:20
فردای بهتر 18:15
صلوات خاصه 20:00
یک جرعه عاشقی 20:03
زیرسرگ بالا شهر 20:15
اخبار رادیو ایران 21:00
نمایش 22:30
سخنرانی 23:02
چیچیکای بپ گپو 23:30