آرشیو خبر اقتصادی اختصاص صد میلیارد ریال به باغداران خسارات دیده از بیماری جاروی جادوگر در هرمزگان

.


اختصاص صد میلیارد ریال به باغداران خسارات دیده از بیماری جاروی جادوگر در هرمزگان

( 0 رای )

در اجرای مصوبات سفر هیئت دولت به هرمزگان تاکنون 100 میلیارد ریال به باغداران خسارت دیده از بیماری جاروی جادوگردر استان پرداخت شده است .

بیماری جاروی جادوگر، باغهای هرمزگان را از 16 هزار هکتار به 10 هزار و 700 هکتار و تولید این محصول را از 300 به 127 هزار تن کاهش داده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت : در سفر دوم هیئت دولت به هرمزگان ، سال 86 ، قرار شد 125 میلیارد ریال به باغداران در 4 سال پرداخت شود که 100 میلیارد ریال آن تاکنون پرداخت شده است و 25 میلیارد ریال آن نیز تا پایان امسال پرداخت می شود .

صالحی افزود : با اجرای این مصوبه ، محو درختان آلوده ، تسطیح زمین و کشت نهالهای جایگزین لیموترش مانند مرکبات ، چیکو ، انبه ، خرما و کنار امکان پذیر شده است .

تاکنون 4 هزار هکتار از باغهای لیمو ترش هرمزگان با میوه های گرمسیری جایگزین شده است.

تا پایان امسال هزار هکتار دیگر از باغهای لیمو ترش آلوده به بیماری جاروی جادوگر در هرمزگان جذف و جایگزین می شود.

از بین بردن درختان لیمو ترش تنها راه مبارزه با بیماری جاروی جادوگر است.

زندگی 7 هزار کشاورز مینابی ، رودانی ، حاجی آبادی و بندرعباسی به کشت لیمو ترش وابسته است.

بیماری ویروسی جاروی جادوگر نخستین بار 14 سال پیش در نیم هکتار ازباغهای روستای کریان میناب دیده شد .

بر اثر این بیماری که ناقل آن حشره زنجره است برگهای درختان لیمو به صورت جارو خشک و از بین می روند .

بازدیدها: 142